KURUMSAL

Kent Şirketler Grubu ; 2013 yılında, %100 Türk sermayesi ile kurulduktan sonra hızla büyüyerek Ege Bölgesi’nin güçlü şirketlerinden biri haline gelmiştir. Açıldığı günden bu güne, ”önce kalite” anlayışı ile yapı sektörünün hizmetine sunduğu, üstün nitelikli, ve kusursuz hizmet anlayışı ile bölgemiz ihtiyacının önemli bir kısmını karşılamaktadır.

Küresel ısınma ve İklim değişikliği kapsamında tehlikeli ve tehlikesiz atıkların toplanması ve bertarafına yönelik yeni bir yatırım atılımında da bulunarak, 2020 yılı sonuna doğru Manisa ili ve çevre illerin atıklarından yenilenebilir enerji üretimi sağlayacaktır. Kent Şirketler Grubu’nun hedefi ; insan sağlığına, çevreye duyarlı bu bakış açısıyla bölgemize ve ülkemize faydalı işler yaparak adını en üst seviyelere taşımaktır.

POLİTİKAMIZ

Kuruluşumuz, özel ve standart ürünlerimiz ile müşterilerimizin beklentilerini en üst kalite düzeyinde karşılayacak özelliklerde olmasını, bu amaçla gerçekleştirilen tüm faaliyetlerde kuruluşun ve çalışanların; kalite, sağlık ve güvenlik performansını sürekli arttırmayı en temel ilke olarak kabul etmektedir.

Bu ilkelerin sürekliliğini ve güncelliğini sağlamak üzere;

Ulusal ve Uluslararası standardlara uymak.

Yürürlükte bulunan ürün standartları ve kuruluşumuzu ilgilendiren iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları sağlanıp uygulanacaktır.

Çevre ve güvenlik içim tüm riskler değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak.

Gerçekleştirilen tüm faaliyetlerde, hizmet alımları da dahil olmak üzere tehlikeler belirlenecek, riskler değerlendirilecek, risk kontrolleri yapılacak, çalışanlar tarafından saha, faaliyet içerikli ramak kala, risk bildirimleri alınarak tehlike ve zararların önlenmesi sağlanacaktır.

Müşteri memnuniyetini sağlamak.

Ürünlerimiz müşterilere zamanında teslim edilecek, teslimat sonrası müşterilerimizden geri beslemeler (anketler, müşteri şikayetleri) alınıp değerlendirilecektir. Müşterilerimizi ilgilendiren konularda gerekli güncel bilgiler aktarılacaktır.

Çalışanların Motivasyonunu sağlamak.

Çalışanların kalite ve iş sağlığı ve güvenliği sorumluluklarının bilincinde olmaları için sürekli olarak eğitimlerin alınması sağlanacaktır.

Sürekli iyileştirmek ve geliştirmek.

Çevre bilinci geliştirilerek çevre korumasına gereken önem verilecektir. Müşteri memnuniyeti için kurulan, müşteri odaklı kalite sisteminin ve iş yeri sağlık ve güvenliğini artırmak için kurulan iş sağlığı ve güvenliği sisteminin tüm kurallarının yerine getirilmesi, etkinliğinin artırılması için sürekli iyileştirme faaliyetlerinin tüm çalışanlarımızın katılımı ile gerçekleştirileceğini taahhüt ederiz.